Privacyverklaring

HOE IK OM GA MET UW GEGEVENS

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genoemd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring- en bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan. Ook ik respecteer de privacy van uw gegevens.

MIJN PRIVACYVERKLARING

Identiteit
Mijn naam is Renzo Gerritsen, initiatiefnemer en beheerder van NachtelijkAmsterdam.nl. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het KvK Handelsregister onder nummer 65837487.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
Wanneer u het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of een product uit de webshop bestelt, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Uw ingevoerde gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. U zult dus niet ineens de nieuwsbrief in uw mailbox zien verschijnen als u zich daar niet nadrukkelijk voor heeft ingeschreven, tenzij anders aangegeven.

Inventaris
De volgende gegevens sla ik op:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Data laatste contact
 • Onze emailwisseling
 • Uw bankgegevens

Waarvoor gebruik ik deze gegevens?

 • Uw contactgegevens: worden gebruikt om bestellingen af te kunnen handelen en/of te versturen. Daarnaast wil ik de mogelijkheid hebben om contact met u op te nemen wanneer nodig, bijvoorbeeld als een workshop verplaatst moet worden wegens slecht weer.
 • Laatste contact en emailwisseling: wordt opgeslagen om eventuele vragen snel te kunnen beantwoorden en om eventuele klachten efficiënt op te kunnen lossen.
 • Uw bankgegevens: worden opgeslagen om bedragen terug te kunnen storten bij bijvoorbeeld annulering van een workshop.

Grondslagen
De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn ‘Uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Ik verwerk uw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie en in het emailprogramma. De beveiliging van deze gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een goed password/username. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contactformulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking.

HTTPS, SSL certificaat

NachtelijkAmsterdam.nl is voorzien van een SSL-certificaat. Dit betekent dat vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden zodat gegevens niet onderschept kunnen worden. Uw gegevens zijn dus veilig.

Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Inzage
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

 • Ik bied mijn workshops aan via WooCommerce. Bekijk hun Privacy Policy.